Projectmanagement

Multidisciplinair Projectmanagement

Kennis (van) en ervaring met alle facetten tussen ontwerp en oplevering
(voor WTB en WTB+E projecten)

Ontwerpfase

Initiatie van ontwerp voorkomend uit bestek, PvE en bouwteam. Begeleiden, uitdagen en ondersteunen van ontwerpteam ten doelen van efficiency en het maken van de technisch en economisch meest voordelige keuzes.

Afstemming van geometrie, demarcatie en informatiebehoefte tussen diverse disciplines (zowel intern als extern). Bewaken van informatiestromen op volledigheid, juistheid en tijdigheid.

Sturen op het tijdig en correct aanleveren ontwerpdocumenten (ter kennisgeving, controle of aanvaarding) in volledig en leesbaar dossier.

Uitvoeringsbegeleiding realisatiefase

Plannen van de juiste capaciteit, met de juiste competenties, op het juiste moment op de gewenste locatie.

Ervoor zorgen dat alle betrokken teamleden weten wat van ze verwacht wordt, tijdig beschikken over de juiste informatie en hulpmiddelen.

Controleren van de voortgang, bewaken van de kwaliteit en halen van feedback ten doelen van efficiency en contractmanagement.

Contractmanagement

Situationeel contractmanagement voor ieder type klant, project en contractvorm.

Geen project is gelijk en zal anders benaderd moeten worden. Zowel dienend, coördinerend als formeel projectmanagement past binnen het pallet aan competenties