Freelance met zorg

Gespecialiseerd in de werktuigbouwkundige, gebouwgebonden installatietechniek

Palette van dienstverlening

Hoofdzakelijk gericht op, maar niet beperkt tot de onderstaande diensten

Projectmanagement

Werktuigbouwkundige en of integrale projecten

BIM / Revit

Werktuigbouwkundige installaties

Engineering

HVAC, Sanitair, M&R techniek

installatietechniek, klimaattechiek, koeling, koelmachines, lucht \/ lucht, lucht \/ water, warmtepompen, pompen, inbouwcirculatiepompen, leidingnet, gekoeld waterleiding, gekoeld, waterleidingen, GKW, koelwaterleidingen, koelwater, dry-cooler, condensor, verdamper, droge luchtkoeler, koeltoren, waterdamp, verdamping, bronnen, wko, doublet, warme bron, koude bron, skid, regelafsluiter, servomotor, besturing, regeltechniek, GBS, gebouwbeheersysteem, besturing, schema, diagram, regelaar, opnemer, veldapparatuur, KV, KVS, elektrotechniek, vermogen, kW, kWh, BTU, netwerk, ICT, server, MER, SER, datacenter, computerkoeling, CCU, close control unit, downflow, serverkoeling, 19\\” rack, adiabatisch, luchtvochtigheid, relatieve luchtvochtigheid, absolute luchtvochtigheid, kJ\/kg, gr\/kg, dauwpunt, dampgrens, natte koeling, droge koeling, verwarming, CV, centrale verwarming, ketel, ketelregeling, atmosferisch, ventilatorbrander, branderhuis, nozzle, b klep, gas gebrek beveiliging, gasdruk regelaar, magneetklep, magneetafsluiter, gasafsluiter, meetpunt, gasmeter, gasdetectie, brander druk, verbranding, aardgas, propaan, zuurstof, ketelpomp, gebruikerspomp, opwekker, gebruiker, afgifte, warmte, koude, transmissie, warmteverlies, koellast, temperatuur overschrijding, PMV, mollier, h log p, koudemiddelen, koudegas, persgas, stikstof, buffervat, schakelvat, serie, parallel, redundant, redundantie, fundatiepomp, vuilwaterpomp, tapwater, tapwaterberekening, berekening, kraan, mengkraan, koudwater, warmwater, warmwater voorbereider, boiler, geiser, voorraadvat, gasgestookt, elektrische boiler, indirect gestookt, legionella, beheersplan, colonie, film, keerklep, terugstroombeveiliging, warmwater circulatie leiding, warmwater circulatie pomp, afvoer, HWA, hemelwaterafvoer, VWA, vuilwaterafvoer, bezinking, afvoerstelsel, afvoercapaciteit, condenswaterafvoer, condensaat, condenswater, stoom, stoomketel, stoomwezen, stoom wet, stoomleiding, lage druk stoom, stoombevochtiger, elektrische stoom bevochtiger, gasgestookte stoombevochtiger, elektrode stoombevochtiger, thermische stoombevochtiger, stoomvat, condensaatleiding, condenseren, verdampen, damp, radiator, ventilatorconvector, klimaatplafond, stralingsplafond, stralingspaneel, straling, convectie, geleiding, isolatie, verwarmingsleidingen, distributie, warmtewisselaar, tsa, doorstroomwisselaar, kruisstroomwisselaar, tegenstroomwisselaar, dubbelwandige wisselaar, temperatuur transformatie, mengen, mengklep, mengregeling, verdeel klep, injectie klep, verdeelregeling, injectieregeling, 2-weg, 3-weg, bronpomp, bronbalans, engineering, ontwerp, ontwerpen, installatie techniek, installatietechniek, klimaat techniek, klimaattechniek, WTB, werktuigbouwkunde, werktuig bouwkunde, sanitair, sanitaire techniek, meet & regeltechniek, M&R techniek, meet en regeltechniek, schema, regelschema, diagram, flowchart, proces schema, principe schema, tekeningen, cad tekeningen, stabi, vabi, advies, project management, adviseur, projectmanagement, projectmanager, project manager, interim, zzp, freelance, aangenomen werk, aangenomen werk, second opinion, secondopinion, installatie problemen, niet correct functionerende installatie, conflict met installateur, installatie adviseur, installatieadviseur, ICT, netwerk, cat5, cad6, infrastructuur, backbone, patch paneel, switch, fibre, fiber, toegangstechniek, toegangssystemen, elektrotechniek, elektra, voeding, vermogen, schakelingen, energiebesparing, energetisch, besparen, kostprijs, kosten, calculatie, calculeren, calculator, calculatiebureau, bureau, project begeleiding, directievoering, tender, tender coordinatie, shared service centre, shared services, verbouwing, systeem aanpassing, modificatie, verbetering, inlener, inlenen, tekenen, tekenaar, HVAC, heating, cooling, ventilation, airconditioning, koelvermogen, verwarmingsvermogen, systeeminhoud, systeem inhoud, effectief, effectieve systeeminhoud, start stop, bedrijfsuren, autoriteit, werkvoorbereiding, WVB, werkvoorbereider, materialenstaat, materialen uittrekken, offertes, offerte, werkdienstenderden, werk diensten derden, WDD, aanvragen, aanvraag, contract, contractvorming, offertestukken, voorwaarden, contract voorwaarden, bestek, stabu, NL-FSB, RVB, rijksvastgoedbedrijf, rijks gebouwen dienst, Rijksgebouwendienst, musea, museum, kantoor, kantoren, kantoorverdieping, kantoorruimte, klimaatbeheersing, ventilatie, ventilatievoud, circulatievoud, verse lucht, luchttoevoer, luchtafvoer, ventilator, luchtbehandeling, luchtbehandelingskast, LBK, LBH, opbouw, druppelvanger, anemostaat, luchtrooster, lijnrooster, hoog inducerend, inductie, inductierooster, wervelrooster, kanaal, lucht kanaal, kanalenstelsel, kanaalberekeningen, kanaal berekeningen, rond luchtkanaal, vierkant luchtkanaal, kanaalverwarmer, kanaal koeler, luchtkoeler, luchtverwarmer, heater, fancoilunit, fancoil unit, fcu, convector, stoomlans, bevochtigingssectie, verwarmingssectie, koelsectie, hydraulisch, luchtzijdig, kleppensecties, schakelingen, regelstrategie, regel strategie\u00ebn, dimensioneren, probleem analyse, verbetervoorstel, programma van eisen, bestek, voorontwerp, definitief ontwerp, VO, DO, UNETO-VNI, ende, normtijden, norm, NEN, materiaalspecificatie, open begroting, calculatie, plan van aanpak, risico analyse,, uren, basis, vaste prijs, inhuren, tijdelijk, bouw, project, huurder, eigenaar, gebouw eigenaar, vastgoed, vastgoed beheerder, zakelijk, particulier, woning, kantoor, fabriek, proces, bedrijf, aannemer, bouwbedrijf, installatiebedrijf, installateur, inregelafsluiter, regelafsluiter, hydraulisch balanceren, waterzijdig inregelen, luchtzijdig inregelen, constant volume, koelinstallatie, koel installatie, koelwaterinstallatie druk gecompenseert, drukverschil, verwarmingsinstallatie, mechanische ventilatie, mechanischeventilatie, koelingsinstallatie, weerstand, BIM, Revit, Coordinatie, Project Parameters, shared paremeters, solibri, naviswork, bimcollab, family’s, rfa, revit, BIM, warmtepompen, warmtepomp, inverter, geluid, geluidsberekeningen, constructiegeluid, geluiddemping, TVVL, luchtbehandelingstechniek, luchtbehandeling speciale ruimten, geluid technische installaties, MIT, AOG, APG, VCA VOL, MEP,